Vindavkjølingskalkulator


Hvis du noensinne har vært utendørs en kald dag med mye vind, vet du at vinden kan få deg til å føle deg mye kaldere enn temperaturen skulle tilsi. Årsaken er at vinden blåser bort det tynne laget av varm luft som normalt omgir kroppen din. Klær fungerer som isolasjon og bidrar til å hjelpe å holde på denne varme luften, som er varmet opp av huden din. Likevel kan en sterk vind trekke varmen bort fra kroppen din, med mindre du bruker vindtette kvalitetsklær. Jo sterkere vinden er, og jo lavere temperaturen er, jo raskere vil kroppsvarmen din synke.

"Effektiv temperatur" er en benevnelse som forteller deg hvor kald temperaturen føles på grunn av vindstyrken. (Vindavkjøling og effektiv temperatur regnes normalt ikke ut dersom vindstyrken er under 8km/t. Husk at du må gange med 3,6 for å regne om m/s til km/t (f.eks. 12m/s*3,6=43 km/t))

Hva er vindavkjøling?

Vindavkjøling er meteorologisk uttrykk for den kombinerte effekten av vindstyrke og temperatur, det vi gjerne kaller "effektive kuldegrader" i dagligtalen. Det er to grunner til at vinden får deg til å føle deg kaldere. For det første blåser vinden som nevnt bort det tynne laget med varm luft som normalt omgir kroppen din, og for det andre trekker vinden bort varme ved at den får fuktighet på huden til a fordampe fort. Det er denne effekten som gjør at du føler deg kald når du går ut av dusjen. Jo sterkere vind, og jo lavere temperatur, jo kaldere føler du deg. Husk at vindavkjøling bare er en av mange faktorer som kan påvirke hvordan du føler deg i kulden. Andre faktorer er klær, hvor sliten du er, solskinn, luftfuktighet, alder og genrell helsetilstand. "Effektiv temperatur" er en benevnelse som forteller deg hvor kald temperaturen føles på grunn av vindstyrken. (Vindavkjøling og effektiv temperatur regnes normalt ikke ut dersom vindstyrken er under 8km/t. Husk at du må gange med 3,6 for å regne om m/s til km/t (f.eks. 12m/s*3,6=43 km/t))